Akcje

Historia operacji na akcjach

Data Wydarzenie Inne
2009-08-09 Wypłata dywidendy  Dywidenda na akcję 0,03 zł
2009-08-09 Nabycie praw do dywidendy  Dywidenda na akcję 0,03 zł
2008-11-14 Split 1:20
2008-08-26 Asymilacja akcji
2004-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2004-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2002-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,16 zł
2002-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,16 zł
2001-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2001-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2000-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,96 zł
2000-06-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,96 zł
1999-06-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
1999-05-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
1998-06-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
1998-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
1997-08-18 Asymilacja akcji Seria E
1997-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1997-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1996-11-08 Wypłata II raty dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1996-09-06 Wypłata I raty dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1996-05-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1996-03-04 Split 1:2