Akcje

Oferty publiczne

  • 2012-12-19 | 14:35

    W dniu 26.06.2007 roku Spółka złożyła do zatwierdzenia Prospekt emisyjny akcji serii C i D. 23.01.2008 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt. 26.08.08 roku wprowadzono do obrotu jedynie akcje serii C w ilości  4.562.872 sztuk ponieważ Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25.06.2008 roku zdecydowało o odstąpieniu od emisji akcji serii D.