Strona startowa

Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Colian Holding S.A. w 2017 roku

Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w Colian Holding S.A. w 2017 roku:

Raporty kwartalne:

Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r. – 30 maja 2017 r.

Skonsolidowany raport za III kwartał 2017 r. – 29 listopada 2017 r.

Raport półroczny:

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. – 2 października 2017 r.

Raporty roczne:

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 r. – 2 maja 2017 r.