Strona startowa

Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w Colian Holding S.A. w 2018 roku:

Raporty kwartalne:

Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 r. – 30 maja 2018 r.

 

Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 r. – 29 listopada 2018 r.

 

Raport półroczny:

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. – 1 października 2018 r.

 

Raport roczny:

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 r. – 30 kwietnia  2018 r.