Ład korporacyjny

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin określa zakres działania Rady Nadzorczej Spółki „COLIAN HOLDING” SA, w szczególności strukturę, zadania i tryb podejmowania decyzji (uchwał).

Pobierz PDF