Ład korporacyjny

Stały Regulamin Walnego Zgromadzenia

Stały regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przyjęty uchwałą nr 5 ZWZ w dniu 31 sierpnia 2009 roku.

Pobierz PDF