Ład korporacyjny

Regulamin Zarządu

Regulamin określa zakres działania Zarządu Spółki „COLIAN HOLDING” SA w szczególności strukturę, zadania i tryb podejmowania decyzji (uchwał).

Pobierz PDF