Raporty

Raporty bieżące

Raporty bieżące  
2017-07-17 RAPORT BIEŻĄCY NR 29/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych" [35.94 kB]
2017-07-07 RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2017 "Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2017 r." [27.47 kB]
2017-07-05 RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych" [35.95 kB]
2017-06-27 RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych" [35.97 kB]
2017-06-26 RAPORT BIEŻĄCY NR 24/2017 "Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 26.06.2017 r." [61.08 kB]
2017-05-31 RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2017 "Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie" [61.52 kB]
2017-05-31 RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2017 "Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia" [68.87 kB]
2017-05-29 RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2017 "Informacja o wyborze biegłego rewidenta" [31.42 kB]
2017-05-29 RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych" [34.06 kB]
2017-05-29 RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych" [35.98 kB]
2017-03-16 RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych" [34.11 kB]
2017-03-10 RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych" [35.96 kB]
2017-02-28 RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych" [35.89 kB]
2017-02-24 RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych" [35.84 kB]
2017-02-23 RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych" [35.88 kB]