Raporty

Raporty bieżące

Raporty bieżące  
2017-11-03 RAPORT BIEŻĄCY NR 49/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych [35.91 kB]
2017-10-20 RAPORT BIEŻĄCY NR 48/2017 "Powołanie Komitetu Audytu" [24.17 kB]
2017-10-20 RAPORT BIEŻĄCY NR 47/2017 "Powołanie osób nadzorujących" [32.66 kB]
2017-10-18 RAPORT BIEŻĄCY NR 46/2017 "Rezygnacja osób nadzorujących" [23.78 kB]
2017-10-16 RAPORT BIEŻĄCY NR 45/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych" [35.89 kB]
2017-10-05 RAPORT BIEŻĄCY NR 44/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych" [35.90 kB]
2017-09-27 RAPORT BIEŻĄCY NR 43/2017 "Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.09.2017 r." [34.75 kB]
2017-09-27 RAPORT BIEŻĄCY NR 42/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych" [37.75 kB]
2017-09-26 RAPORT BIEŻĄCY NR 41/2017 "Powołanie osób nadzorujących " [32.22 kB]
2017-09-26 RAPORT BIEŻĄCY NR 40/2017 "Rezygnacja osób nadzorujących" [26.29 kB]
2017-09-25 RAPORT BIEŻĄCY NR 39/2017 "Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 25.09.2017 r." [39.68 kB]
2017-09-25 RAPORT BIEŻĄCY NR 38/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych [35.96 kB]
2017-08-31 RAPORT BIEŻĄCY NR 36/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych" [35.93 kB]
2017-08-30 RAPORT BIEŻĄCY NR 35/2017 "Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie" [30.80 kB]
2017-08-30 RAPORT BIEŻĄCY NR 34/2017 "Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia " [67.80 kB]