Raporty

Raporty bieżące

Raporty bieżące  
2018-09-26 RAPORT BIEŻĄCY NR 41/2018 "Wykluczenie akcji Colian Holding S.A. z obrotu giełdowego" [27.19 kB]
2018-09-21 RAPORT BIEŻĄCY NR 40/2018 "Otrzymanie zawiadomienia z art. w trybie art. 69" [1.40 MB]
2018-09-21 RAPORT BIEŻĄCY NR 39/2018 "RB Nr 39_2018 z dnia 21.06.2018 Otrzymanie powiadomienia o transakcji nabycia akcji CH S.A. przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obow. zarządcze" [263.15 kB]
2018-09-19 RAPORT BIEŻĄCY NR 38/2018 "Informacja o nabyciu przez Colian Holding S.A. akcji własnych" [36.24 kB]
2018-09-17 RAPORT BIEŻĄCY NR 37/2018 "Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w Walnym Zgromadzeniu w dniu 31.08.2018 r. [49.24 kB]
2018-09-17 RAPORT BIEŻĄCY NR 36_2018 "Informacja nt. decyzji KNF w sprawie zniesienia dematerializacji akcji" [36.23 kB]
2018-08-31 RAPORT BIEŻĄCY NR 35/2018 "Uchwały podjęte na ZW w dniu 31.08.2018" [81.51 kB]
2018-07-31 RAPORT BIEŻĄCY NR 34/2018 "Złożenie wniosku o zniesienie dematerializacji akcji Colian Holding S.A." [35.00 kB]
2018-07-27 RAPORT BIEŻĄCY NR 33/2018 "Lista osób posiadających co najmniej 5 pr. głosów na WZ w dniu 27.07.2018" [66.26 kB]
2018-07-27 RAPORT BIEŻĄCY NR 32/2018 "Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.07.2018 r." [77.66 kB]
2018-07-27 RAPORT BIEŻĄCY NR 32/2018 "Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.07.2018 r. - korekta" [78.93 kB]
2018-07-26 RAPORT BIEŻĄCY NR 30/2018 "Otrzymanie powiadomień o transakcji nabycia akcji Colian Holding S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze " [335.63 kB]
2018-07-26 RAPORT BIEŻĄCY NR 29/2018 "RB Nr 29_2018 z dnia 26.07.2018 - Otrzym. powiad. o trans. nabycia akcji CH S.A. przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obow. zarządcze" [805.65 kB]
2018-07-26 RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2018 "RAPORT BIEŻĄCY Nr 28_2018 z dnia 26.07.2018 Otrzymanie zawiadomienia z art. w trybie art. 69 oraz art. 77 Ustawy z dnia 29 lipca 2005" [1.26 MB]
2018-07-25 RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2018 "Informacja o nabyciu przez Colian Holding S.A. akcji własnych" [31.25 kB]