Raporty

Raporty bieżące

Raporty bieżące  
2008-12-31 RAPORT BIEŻĄCY Nr 78/2008 "Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego podmiotu zależnego Jutrzenka Colian sp. z o.o." [87.22 kB]
2008-12-31 RAPORT BIEŻĄCY Nr 77/2008 "Zmiany w portfelu indeksu sWIG80" [79.94 kB]
2008-12-19 RAPORT BIEŻĄCY Nr 76/2008 "Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 grudnia 2008" [103.17 kB]
2008-12-19 RAPORT BIEŻĄCY Nr 75/2008 "Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Jutrzenka Holding S.A. w dniu 19 grudnia 2008 r." [98.42 kB]
2008-12-11 RAPORT BIEŻĄCY Nr 73/2008 "Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 grudnia 2008 roku." [108.96 kB]
2008-11-28 RAPORT BIEŻĄCY Nr 71/2008 "Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia" [98.93 kB]
2008-11-12 RAPORT BIEŻĄCY Nr 70/2008 "Nabycie znacznego pakietu akcji" [84.23 kB]
2008-11-06 RAPORT BIEŻĄCY Nr 69/2008 "Uchwała Zarządu KDPW w sprawie dnia podziału akcji" [86.82 kB]
2008-11-03 RAPORT BIEŻĄCY Nr 68/2008 "Zbycie znacznego pakietu akcji" [91.37 kB]
2008-10-28 RAPORT BIEŻĄCY Nr 67/2008 "Rejestracja zmian Statutu" [88.86 kB]
2008-10-06 RAPORT BIEŻĄCY Nr 66/2008 "Nabycie znacznego pakietu akcji" [84.27 kB]
2008-10-02 RAPORT BIEŻĄCY Nr 65/2008 "Nabycie akcji przez Ziołopex sp. z o.o. w wyniku połączenia z Janpak sp. z o.o." [91.96 kB]
2008-10-01 RAPORT BIEŻĄCY Nr 64/2008 "Zbycie znacznego pakietu akcji" [88.05 kB]
2008-09-30 RAPORT BIEŻĄCY Nr 63/2008 "Przedłużenie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego" [83.85 kB]
2008-09-08 RAPORT BIEŻĄCY Nr 60/2008 "Uzupełnienie raportu bieżącego nr 55/2008" [84.68 kB]