Raporty

Raporty bieżące

Raporty bieżące  
2013-11-08 RAPORT BIEŻĄCY NR 53/2013 "Połączenie spółek" [30.28 kB]
2013-10-30 RAPORT BIEŻĄCY NR 52/2013 "Informacja o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych" [26.66 kB]
2013-09-03 RAPORT BIEŻĄCY Nr 51/2013 "KOREKTA PSr" [24.42 kB]
2013-07-23 RAPORT BIEŻĄCY Nr 50/2013 "Odpowiedzi Zarządu Colian S.A. na pytania zadane przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych na ZWZ w dniu 10.07.2013" [50.26 kB]
2013-07-15 RAPORT BIEŻĄCY Nr 49/2013 "Wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 10.07.2013" [25.02 kB]
2013-07-10 RAPORT BIEŻĄCY Nr 48/2013 "Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.07.2013 r." [63.63 kB]
2013-06-14 RAPORT BIEŻĄCY Nr 46/2013 "Projekty uchwał" [49.19 kB]
2013-06-14 RAPORT BIEŻĄCY Nr 45/2013 "Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki" [37.33 kB]
2013-04-29 RAPORT BIEŻĄCY Nr 44/2013 "Nabycie udziałów spółki Firma Cukiernicza "Solidarność – rok założenia 1952" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" [36.88 kB]
2013-03-22 RAPORT BIEŻĄCY Nr 43/2013 "Wybór biegłego rewidenta" [26.61 kB]
2013-03-22 RAPORT BIEŻĄCY Nr 42/2013 [26.08 kB]
2013-03-21 RAPORT BIEŻĄCY Nr 41/2013 [26.04 kB]