Raporty

Raporty bieżące

Raporty bieżące  
2014-09-18 RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2014 "Informacja o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych" [27.16 kB]
2014-07-18 RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2014 "Informacja o wyborze biegłego rewidenta" [29.57 kB]
2014-07-18 RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2014 "Informacja o wyborze biegłego rewidenta" [30.57 kB]
2014-06-30 RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2014 "Połączenie podmiotu zależnego od emitenta z innym podmiotem zależnym od emitenta" [40.74 kB]
2014-06-30 RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2014 "Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24.04.2014 r." [26.27 kB]
2014-05-21 RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2014 "Zmiana nazwy firmy emitenta i podmiotu zależnego" [32.95 kB]
2014-04-29 RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2014 "Zamiar połączenia podmiotu zależnego od emitenta z innym podmiotem zależnym od emitenta" [278.01 kB]
2014-04-24 RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2014 "Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.04.2014 r." [66.17 kB]
2014-04-14 RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2014 "Informacja o nabyciu aktywów o znacznej wartości w związku z zawarciem znaczącej umowy" [44.85 kB]
2014-03-28 RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2014 "Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki" [67.19 kB]
2014-03-28 RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2014 "Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki " [48.24 kB]
2014-03-25 RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2014 "Informacja o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych" [26.54 kB]
2014-03-16 RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2014 "Informacja o zamiarze zawarcia znaczącej umowy" [65.76 kB]
2014-02-14 RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2014 "Zmiana znaczącej umowy - umowy inwerstycyjnej z dnia 8.01.2013" [32.81 kB]
2014-02-07 RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2014 "Zbycie akcji przez AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK" [24.34 kB]