Raporty

Raporty bieżące

Raporty bieżące  
2017-12-22 RAPORT BIEŻĄCY NR 55/2017 "Informacja o wyborze biegłego rewidenta" [32.73 kB]
2017-12-22 RAPORT BIEŻĄCY NR 53/2017 "Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na nabycie aktywów" [123.58 kB]
2017-12-22 RAPORT BIEŻĄCY NR 52/2017 "Nabycie znacznych aktywów" [31.04 kB]
2017-12-01 RAPORT BIEŻĄCY NR 51/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych [35.96 kB]
2017-11-29 RAPORT BIEŻĄCY NR 50/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych [35.91 kB]
2017-11-03 RAPORT BIEŻĄCY NR 49/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych [35.91 kB]
2017-10-20 RAPORT BIEŻĄCY NR 48/2017 "Powołanie Komitetu Audytu" [24.17 kB]
2017-10-20 RAPORT BIEŻĄCY NR 47/2017 "Powołanie osób nadzorujących" [32.66 kB]
2017-10-18 RAPORT BIEŻĄCY NR 46/2017 "Rezygnacja osób nadzorujących" [23.78 kB]
2017-10-16 RAPORT BIEŻĄCY NR 45/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych" [35.89 kB]
2017-10-05 RAPORT BIEŻĄCY NR 44/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych" [35.90 kB]
2017-09-27 RAPORT BIEŻĄCY NR 43/2017 "Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.09.2017 r." [34.75 kB]
2017-09-27 RAPORT BIEŻĄCY NR 42/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych" [37.75 kB]
2017-09-26 RAPORT BIEŻĄCY NR 41/2017 "Powołanie osób nadzorujących " [32.22 kB]
2017-09-26 RAPORT BIEŻĄCY NR 40/2017 "Rezygnacja osób nadzorujących" [26.29 kB]