Raporty

Raporty bieżące

Raporty bieżące  
2018-07-20 RAPORT BIEŻĄCY NR 25 "Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu akcji Spółki" [251.16 kB]
2018-06-28 RAPORT BIEŻĄCY NR 24/2018 "Otrzymanie powiadomień o transakcji nabycia akcji Colian Holding S.A. przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze" [36.89 kB]
2018-06-26 RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2018 RB Nr 23_2018 z dnia 26.06.2018 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 pr. gł. w WZ w dniu 11.06.2018" [70.32 kB]
2018-06-25 RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2018 - Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 5 KSH" [276.03 kB]
2018-06-22 RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2018 "Informacja o nabyciu przez Colian Holding S.A. akcji własnych " [30.65 kB]
2018-06-22 RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2018 "Otrzymanie powiadomień o transakcji nabycia akcji Colian Holding S.A. przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze" [192.61 kB]
2018-06-22 RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2018 "Otrzymanie zawiadomienia z art. w trybie art. 69 oraz art. 77 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" [238.41 kB]
2018-06-21 RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2018 "Wykreślenie Spółki z list uczestników indeksów giełdowych" [27.93 kB]
2018-06-15 RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2018 "Otrzymanie informacji o wynikach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Colian Holding S.A. oraz o otrzymaniu żądania postanowienia do dyspozycji środków na zakup akcji w wyniku zrealizowania wezwania" [198.24 kB]
2018-06-12 RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2018 "Powołanie osób nadzorujących i zarządzających oraz informacja o żądaniu udzielenia informacji w trybie art. 428 § 5 ksh" [29.52 kB]
2018-06-12 RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2018 "Zmiana wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Colian Holding S.A." [583.84 kB]
2018-06-11 RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2018 "Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dn. 11.06.2018" [16.71 MB]
2018-06-06 RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2018 "Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia"" [339.54 kB]
2018-05-22 RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2018 "Uzupełnienie raportu rocznego" [38.87 kB]
2018-05-14 RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2018 "Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia" [2.20 MB]