Raporty

Raporty bieżące

Raporty bieżące  
2018-03-30 RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2018 "Korekta" [31.93 kB]
2018-03-29 RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2018 "Zawarcie umów gwarancji oraz kredytu finansującego wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Colian Holding S.A." [28.32 kB]
2018-03-29 RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2018 " Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Colian Holding S.A." [261.29 kB]
2018-03-29 RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2018 "Otrzym. zawiad. z art. w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publ." [232.23 kB]
2018-03-29 RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2018 "Zawarcie porozum. akcjon. Spółki oraz ujawn. informa. poufnej, której podanie do publ. wiadom. zostało opóźn." [42.89 kB]
2018-01-31 RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2018 "Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku" [26.82 kB]
2018-01-08 RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2018 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych [34.56 kB]
2018-01-08 RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2018 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych [35.70 kB]