Spółka
Jan Kolański
Prezes Zarządu

Pan Jan Kolański pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Pan Jan Kolański ma wykształcenie średnie techniczne. Działalnością gospodarczą zajmuje się od 1990 roku. Jest założycielem (udziałowcem) wielu podmiotów gospodarczych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością), w których pełnił i pełni funkcje w organach zarządzających, co sprawia, iż posiada wieloletnią praktykę w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi. Funkcje w organach spółek sp. z o.o. wiążą się z bezpośrednim zarządzaniem danym podmiotem gospodarczym.

Pan Jan Kolański był członkiem organów i/lub wspólnikiem następujących spółek:

 1. Ziołopex sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku – prezes zarządu, jednocześnie wspólnik spółki – do chwili obecnej,
 2. FPC sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu – prezes zarządu – do 2007 r.
 3. Colian sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku – prezes zarządu – do chwili obecnej,
 4. Janpak sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu – prokurent (wcześniej prezes zarządu) – do września 2008,
 5. J.K. INVESTMENT sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu – wspólnik oraz prezes zarządu – do 2003 r.
 6. Colian S.A. z siedzibą w Opatówku – członek rady nadzorczej – do 2004 r.,
 7. Colian Holding S.A. z siedzibą w Opatówku – prezes zarządu – do chwili obecnej,
 8. SPPWCziC "Polbisco" z siedzibą w Warszawie – wiceprezes zarządu – do chwili obecnej.

Za znaczące dokonania biznesowe i osiągnięcia gospodarcze Pan Jan Kolański został uhonorowany m.in. Odznaką Honorową Ministra Gospodarki, tytułami: Renoma Roku 2014, Biznesowa Osobowość Roku 2015, Przedsiębiorca 25-lecia Wolności RP, Dynamiczny Przedsiębiorca edycja 2014 roku, Wielkopolski Przedsiębiorca XX-lecia 1990-2010, Biznesmen Roku 2008 oraz tytułem Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2008 roku. Laureat konkursów: Top Manager 2007 roku i Złoty Laur 20-lecia AgroLigi dla właścicieli najlepszych polskich agrofirm (firma rodzinna Ziołopex z marką Appetita), Srebrny Parasol KIG 2011.


Pan Jan Kolański jest Prezesem Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski w Kaliszu oraz członkiem prestiżowej Wielkopolskiej Rady Trzydziestu. Posiada certyfikat ICAN "The Strategic Leadership Academy". 

Marcin Szuława
Członek Zarządu

Pan Marcin Szuława pełni funkcję Członka Zarządu Spółki. Pan Marcin Szuława jest absolwentem Wydziału Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie finansów. Pan Marcin Szuława był członkiem organów i/lub wspólnikiem następujących spółek:

 1. J.K. Investment sp. z o.o. – członek zarządu – od listopada 2001 roku do czerwca 2002 roku,
 2. J.K. Investment sp. z o.o. – prezes zarządu – od września 2002 roku do kwietnia 2004 roku,
 3. Fabryka Pieczywa Cukierniczego sp. z o.o. – członek zarządu – od listopada 2005 roku do stycznia 2007 roku,
 4. Colian  S.A. – członek rady nadzorczej – od czerwca 2003 roku do grudnia 2006 roku,
 5. Colian Holding S.A. – członek zarządu – od grudnia 2006 roku do chwili obecnej,
 6. Janpak sp. z o.o. – członek zarządu – od sierpnia 2006 roku do września 2008 roku,
 7. Colian sp. z o.o. – członek zarządu, dyrektor  ds. finansowych – od lipca 2008 roku do chwili obecnej.