Strona startowa

Połączenie Spółek Colian sp. z o.o. oraz Melavi sp. z o.o.

Informujemy, iż w dniu 30.08.2019 roku został sporządzony plan połączenia Spółek: Colian sp. z o.o. oraz Melavi sp. z o.o. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą. Spółką przejmującą będzie Colian sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku, a spółką przejmowaną Melavi sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.