Strona startowa

Połączenie Spółek Colian sp. z o.o. oraz Colian Factory sp. z o.o.

2020-09-11

Informujemy, iż w dniu 31.08.2020 roku został sporządzony plan połączenia Spółek: Colian sp. z o.o. z/s w Opatówku oraz Colian Factory sp. z o.o. z/s w Opatówku. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Spółką Przejmującą będzie Colian sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku, a Spółką Przejmowaną Colian factory sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.