Strona startowa

Połączenie Spółek Colian sp. z o.o. oraz Manufaktura Goplana sp. z o.o.

2020-07-21

Informujemy, iż w dniu 13.07.2020 roku został sporządzony plan połączenia Spółek: Colian sp. z o.o. z/s w Opatówku oraz Manufaktura Goplana sp. z o.o. z/s w Kaliszu. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Spółką Przejmującą będzie Colian sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku, a Spółką Przejmowaną Manufaktura Goplana sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.