Strona startowa

Informacja o wpływie działalności Colian na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska

2021-05-07

Zgodnie z art. 32 c ust.2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U. z 2019 r poz. 1792) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz 4-16 w/w ustawy, informujemy, że działalność prowadzona przez Colian sp. z o.o. nie ma wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz oświadczamy , że w wyniku prowadzonej działalności nie doszło do uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.”