Biuro prasowe

Jutrzenka Colian na I Kongresie Klastrów Polskich

2013-06-03

Założeniem I Kongresu Klastrów Polskich była promocja idei współpracy pomiędzy firmami i jej przełożenie na konkurencyjność regionalną polskiej gospodarki. Tematyka konferencji dotyczyła wykorzystania potencjału klastrów oraz problematyki finansowania dla ich rozwoju w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Podczas Kongresu miała miejsce prezentacja Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski, jego dobrych praktyk w podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności branży spożywczej. W trakcie konferencji miała miejsce degustacja produktów Jutrzenki Colian.

Uczestnikami Kongresu byli przedstawiciele urzędów krajowych i regionalnych, osoby świata nauki, przemysłu, reprezentacji Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz członkowie klastrów polskich. Patronat nad konferencją objęła Ewa Kopacz - Marszałek Sejmu RP, Janusz Piechociński - Wicepremier i Minister Gospodarki, Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego, Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Bartłomiej Bodio – Poseł na Sejm RP i Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Polityki Klastrowej. Kongres został zorganizowany przez Związek Pracodawców Klastry Polskie.

Jutrzenka Colian jest członkiem organizacji Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski, zrzeszającej firmy z rynku spożywczego. Łączy je wspólny cel: dążenie do poprawy konkurencyjności firm, które w efekcie pozytywnie wpływa na dynamikę rozwoju gospodarczego na szczeblu lokalnym, regionalnym i narodowym. Misją stowarzyszenia jest utworzenie w Południowej Wielkopolsce silnej i stabilnej organizacji, która potrafi sprostać wymaganiom stawianym przed branżą rolno-spożywczą. Klaster jest członkiem Związku Pracodawców Klastry Polskie.