Grupa Colian

Jakość

Polityka jakości

Aby sprostać wysokim wymaganiom konsumentów oraz zagwarantować bezpieczeństwo zdrowotne produktów, wdrożyliśmy system jakości oparty na międzynarodowych standardach

  • System zarządzania jakością ISO 9001:2008
  • System zarządzania środowiskiem ISO 14001:2005
  • System bezpieczeństwa żywności HACCP
  • Standard IFS (International Food Standard)
  • Standard BRC (British Retail Consortium)
  • Certyfikaty Zgodności (rynek ukraiński, białoruski i rosyjski)

Skuteczność systemu oceniają audytorzy wewnętrzni oraz zewnętrzni. Potwierdzeniem jego zgodności z powyższymi wymaganiami są certyfikaty wydane przez niezależną, uznaną jednostkę certyfikującą Bureau Veritas Certification. Dodatkowymi systemami, wspomagającymi jakość są: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz Ochrona żywności.

Wszyscy pracownicy podlegają szkoleniom w zakresie szeroko rozumianej świadomości jakościowej i higienicznej. Przeprowadzamy audyty dobrej praktyki produkcyjnej. Linie oraz wyroby poddajemy analizie zagrożeń, a krytyczne punkty kontroli wyznaczane są w ramach systemu HACCP. Dostawcy surowców i opakowań są skrupulatnie dobierani. Procesy technologiczne, surowce, opakowania poddajemy nadzorowi i monitorowaniu, a wyroby - na etapie produkcji - kodowaniu w celu identyfikacji. We wszystkich zakładach posiadamy laboratoria mikrobiologiczne, w których monitorujemy czystość mikrobiologiczną obszarów produkcyjnych, surowców, wyrobów gotowych, co zapewnia bezpieczeństwo naszych produktów. Zarządzanie procesami w firmie wspomagane jest przez system komputerowy SAP.

 

Polityka ochrony środowiska

Spełniamy wszystkie uregulowania prawne, dotyczące ochrony środowiska oraz kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju. Przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii produkcji, ograniczamy emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Dbamy o zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i prowadzimy ich selektywne zbiórki.  Korzystamy z separatorów wód odpadowych oraz separatora tłuszczu przy zbiornikach magazynowania tłuszczu cukierniczego, co umożliwia zabezpieczenie ziemi przed przedostaniem się do niej szkodliwych substancji tłuszczowych.