Kariera

Etapy rekrutacji

Prowadzone przez nas procesy rekrutacyjne są zazwyczaj wieloetapowe, aby jak najlepiej ocenić kompetencje kandydatów i zatrudnić osoby, które najpełniej wpisują się w naszą kulturę organizacyjną. Liczba etapów oraz przebieg rekrutacji różnią się w zależności od stanowiska, na które poszukujemy pracownika.

Poniżej przedstawiamy przykładowy przebieg procesu rekrutacji:

1.     Publikacja ogłoszenia

Nasze ogłoszenia znajdziesz w zakładce OFERTY PRACY oraz na portalach: www.pracuj.pl. Jeśli aktualnie nie prowadzimy żadnej rekrutacji, możesz wysłać do nas ogólną aplikację.

  • mailowo: praca@colian.com

  • lub na adres: Dział Personalny, ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek.

Pamiętaj, aby w aplikacji zaznaczyć, jaki rodzaj pracy Cię interesuje.

 2.     Selekcja nadesłanych aplikacji

Spośród nadesłanych do nas CV, wybieramy te, które najpełniej spełniają wymagania określone w ofercie pracy.

3.     Kontakt telefoniczny z wybranymi kandydatami

Z osobami, których CV nas zainteresowało, kontaktujemy się telefonicznie. Rozmowa ma na celu poznanie oczekiwań kandydata. Jeśli są zbieżne z tym, co możemy zaoferować, zapraszamy na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną do siedziby naszej firmy.

4.     Rozmowa kwalifikacyjna

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest lepsze poznanie kandydata, jego motywacji i aspiracji zawodowych.

5.     Dodatkowe etapy rekrutacji

Oprócz rozmowy kwalifikacyjnej możemy zaprosić Cię na dodatkowe etapy rekrutacji:

  • test wiedzy,

  • test znajomości języka angielskiego

  • zadania, badające umiejętność posługiwania się programami komputerowymi

  • ośrodek oceny (assessment center)

6.     Rozmowa z przyszłym przełożonym

Najlepsi kandydaci są rekomendowani na spotkanie z potencjalnym przełożonym.

7.     Decyzja o wyborze kandydata

Z osobą, której chcemy zaproponować zatrudnienie, kontaktujemy się telefonicznie, by przedstawić ofertę pracy.