Grześki i grzeszki… w szkole – druga odsłona kampanii

2021-01-14 | 09:25

Z badania opinii wykonanego na zlecenie marki Grześki wynika, że niemal każdy, bo aż 80% Polaków, ma swoje „małe grzeszki”. Ponad 32% respondentów przyznało, że zdarza się im czasem ściągać na klasówkach, egzaminach lub kolokwiach.*

Nowy spot marki Grześki przenosi nas do szkolnej klasy, gdzie popularny kakaowy wafelek w czekoladzie staje się elementem humorystycznej „rozgrywki” między uczniem a nauczycielem. Jak się szybko okazuje, każda ze stron – ta za szkolną ławką, jak i ta za nauczycielskim biurkiem – ma swoje grzesz… Grześki. Spoty można zobaczyć w zasięgowych stacjach telewizyjnych, a komunikację wspierają działania w mediach społecznościowych.

Aktualnie realizowana kampania to tylko przedsmak aktywności zaplanowanych przez markę na cały rok.

 

Link do spotu na YT: https://youtu.be/vwY57IHVo0s

 

*Badanie na zlecenie marki Grześki na panelu Ariadna. Próba ogólnopolska licząca N=1088 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Struktura próby dobrana wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI. Termin realizacji: 6 - 9 listopada 2020 roku.